• Innsjekk er etter kl.15.00, utsjekk er før kl. 11.00.
  • Den som bestiller må være over 18 år.
  • Det er ikke tillatt å ha flere overnatte i husene enn det som er bestilt for.
  • Det er ikke lov å røyke inne i husene.
  • Av allergihensyn er det ikke tillatt å ta med husdyr inn i husene.
  • Ved avreise må husene være i samme stand som den var da dere kom.
  • Blir møbler o.l. Flyttet rundt i husene skal dette settes tilbake før avreise.
  • Store og små skader på inventar eller løsøre må meldes fra om før avreise.
  • Gjestene kan bli etterfakturert for ødeleggelser.
  • Overnattende gjester skal gjøre seg kjent med rømningsveier og hvor brannalarmsentrale er plassert. Ved utløst brannalarm ring: 90 75 28 53. Ved brann, ring også: 110.

Sandvikavegen 180
2312 Ottestad

+47 67 22 85 80
post@sveengaard.no