• Ved bestilling mottar du en skriftlig bekreftelse som sikrer deg reservasjonen av overnattingen. Når du mottar bekreftelsen, vennligst sjekk detaljene nøye og informer oss umiddelbart hvis noe er feil. Du er ansvarlig for å holde oss informert om eventuelle endring av kontaktinformasjon.
  • Våre priser inkluderer sengetøy, håndklær og vask.
  • Du vil motta en faktura for oppholdet etter bestillingen. Denne må betales i sin helhet to uker før ankomst.
  • Dersom du må avbestille oppholdet ønsker vi å vite dette to uker før ankomstdag.
  • Dersom du avbestiller senere enn to uker før, må du betale halvparten av totalsummen.
  • Avbestiller du oppholdet senere enn uke før ankomstdag, må du betale hele summen.
  • Bestilling av frokost følger samme vilkår.
  • Reglene om angrerett får ikke anvendelse på dette avtale forholdet, da avtalen faller inn under unntaket i angrerettloven § 22 bokstav m).

Sandvikavegen 180
2312 Ottestad

+47 67 22 85 80
post@sveengaard.no